Πάρος Φάροι

Οι Παραδοσιακοί Φάροι στη Πάρο

Στην Πάρο κατασκευάστηκαν 2 φάροι από την Γαλλική Εταιρεία Φάρων που είχε αναλάβει να αναπτύξει το Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο τον 19ο αιώνα. Ο πρώτος στην Παροικιά στη περιοχή Κρωτήρι το 1867 που σήμερα είναι ερειπωμένος και ο δεύτερος στο ακρωτήριο Κόρακας το 1887 που μπορείτε να τον δείτε σε ακόμη σε καλή κατάσταση.

Πάρος Φάροι

Ο φάρος Κόρακας της Πάρου που μπορείτε να τον θαυμάσετε και σήμερα, βρίσκεται στην περιοχή του μοναστηριού του Αι Γιάννη του Δέτη, σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά.

ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΦΑΡΟΙ